ReadyPlanet.com
Pre-Wedding article

Outdoor Pre-Outdoor Package 1 ราคา 29,900 บาท

 • ถ่ายภาพ 150 ภาพ
 • แต่งหน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพ
 • ชุดแต่งงานเจ้าสาวสำหรับถ่าย 2 ชุดพร้อมเครื่องประดับ
 • ชุด Private สำหรับถ่าย 2 ชุด (นำมาเอง)
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพ Remix ขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • อัดภาพ สำหรับจัดแกลลอรี่ 1 ชุด
 • CD File digital ทั้งหมดพร้อมแต่งสี ทุกภาพ

หมายเหตุ ถ่ายเฉพาะในกรุงเทพฯเท่านั้น

 

Outdoor Pre-Wedding Package 2 ราคา 35,900 บาท

 • ถ่ายภาพ 200 ภาพ
 • แต่งหน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพ
 • ชุดแต่งงานเจ้าสาวสำหรับถ่าย 2 ชุดพร้อมเครื่องประดับ
 • ชุด Private สำหรับถ่าย 3 ชุด (นำมาเอง)
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพ Remix ขนาด 20" x 30" 1 ภาพ ไม่รวมกรอบ
 • อัลบั้ม Magazine LCD พร้อมจัดทำ Artwork เข้าเล่มขนาด 10" x 15" จำนวน 32 หน้า 1 เล่ม
 • อัดภาพ สำหรับจัดแกลลอรี่ 1 ชุด
 • CD File digital ทั้งหมดพร้อมแต่งสี ทุกภาพ

หมายเหตุ ถ่ายเฉพาะในกรุงเทพฯเท่านั้น

 

Outdoor Pre-Wedding Package 3 ราคา 49,900 บาท

 • ถ่ายภาพ 300 ภาพ
 • แต่งหน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพ
 • ชุดแต่งงานเจ้าสาวสำหรับถ่าย 2 ชุดพร้อมเครื่องประดับ
 • ชุด Private สำหรับถ่าย 4 ชุด (นำมาเอง)
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพ Remix ขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • อัลบั้ม Magazine LCD พร้อมจัดทำ Artwork เข้าเล่มขนาด 12" x 15" จำนวน 32 หน้า 1 เล่ม
 • อัดภาพ สำหรับจัดแกลลอรี่ 1 ชุด
 • DVD File digital ทั้งหมดพร้อมแต่งสี ทุกภาพ

พิเศษ แถม รูปขยาย ขนาด 24x30 1 ภาพ พร้อม กรอบ

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่ในการถ่ายภาพ กรณีไปต่างจังหวัดจะมีค่ารถและค่าน้ำมันเบิกตามจริง

 

Outdoor Pre-Wedding Package 4 ราคา 59,900 บาท

 • ถ่ายภาพ ไม่จำกัด (1 วัน)
 • แต่งหน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพ
 • ชุดแต่งงานเจ้าสาวสำหรับถ่าย 2 ชุดพร้อมเครื่องประดับ
 • ชุด Private สำหรับถ่าย 4 ชุด (นำมาเอง)
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 24" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพ Remix ขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • อัลบั้ม Magazine LCD พร้อมจัดทำ Artwork เข้าเล่มขนาด 12" x 15" จำนวน 32 หน้า 1 เล่ม
 • อัดภาพ สำหรับจัดแกลลอรี่ 1 ชุด
 • DVD File digital ทั้งหมดพร้อมแต่งสี ทุกภาพ
 • ถ่าย DVO เบื้องหลังการถ่ายภาพ Outdoor พร้อมสัมภาษณ์บ่าว – สาวตัดต่อ เป็น Presentation 1 แผ่นสำหรับฉายวันงาน

พิเศษ แถม รูปขยาย ขนาด 24x40 1 ภาพ พร้อม กรอบ

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่ในการถ่ายภาพ กรณีไปต่างจังหวัดจะมีค่ารถและค่าน้ำมันเบิกตามจริง

 

Outdoor Pre-Wedding Package 5 ราคา 69,900 บาท

 • ถ่ายภาพ ไม่จำกัด (1 วัน)
 • แต่งหน้าทำผมโดยช่างมืออาชีพ
 • ชุดแต่งงานเจ้าสาวสำหรับถ่าย 2 ชุดพร้อมเครื่องประดับ
 • ชุด Private สำหรับถ่าย 4 ชุด (นำมาเอง)
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 24" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพขยายพร้อมกรอบขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • ภาพ Remix ขนาด 20" x 30" 1 ภาพ พร้อมกรอบ
 • อัลบั้ม Magazine LCD พร้อมจัดทำ Artwork เข้าเล่มขนาด 12" x 15" จำนวน 32 หน้า 1 เล่ม
 • อัดภาพ สำหรับจัดแกลลอรี่ 1 ชุด
 • DVD File digital ทั้งหมดพร้อมแต่งสี ทุกภาพ
 • ถ่าย DVO เบื้องหลังการถ่ายภาพ Outdoor พร้อมสัมภาษณ์บ่าว – สาวตัดต่อ เป็น Presentation 1 แผ่นสำหรับฉายวันงาน
 • ชุดวันงานสำหรับบ่าวสาว คนละ 2 ชุด

พิเศษ แถม รูปขยาย ขนาด 24x40 1 ภาพ พร้อม กรอบ

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่ในการถ่ายภาพ กรณีไปต่างจังหวัดจะมีค่ารถและค่าน้ำมันเบิกตามจริง

 Package

บริการรับจัดพานขันหมาก article
แพ็คเกจแม่งาน article